Nhôm Xingfa Class A hệ A65 – Cửa đi và cở sổ mở quay

Liên hệ

Xingfa Class A hệ A65 là một dòng cửa mở quay được phát triển và nghiên cứu nhằm tối đa hiệu quả của lớp phủ kháng muối tăng cường. Hệ A65 được thiết kế để phù hợp với nhiều loại cửa đi và cửa sổ khác nhau, nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng dự án. Sự kết hợp giữa chất lượng và tính năng kháng muối tăng cường của lớp phủ giúp hệ A65 trở thành một lựa chọn ưu việt cho các dự án xây dựng.